to make a home for homeless toys / ΣΠΙΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΤΕΓΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ActionAid Hellas Community Centre

JUL 2019

 

A HOME for the "homeless" toy (for the abandoned toy in the garbage of the cities).

Build a house with simple materials that would make a flute happy, that a rubber dinosaur would feel safe in, that a spinning top would dwell there.

Constructions from recyclable cardboard boxes that imitate the shape, form or properties of toys, dollhouses with... sharp claws for the dragon, star-shaped windows for the kaleidoscope, a door-slide for the racing car, a hanging cradle for the telescope, a tunnel for the railway...

A few words about the programme

The educational project "TO MAKE A HOME for homeless toys" is an "art+activism" action aimed at raising children's awareness of the condition of non-housing in large urban centres but through an expanded view.

At the same time, the project incorporates artistic techniques in the direction of creative upcycling, thus highlighting the need for more actions to reuse objects in urban everyday life (old, broken toys that are no longer used).

The central idea of the project revolves around two axes, the concept of "home" and the concept of "play" with emphasis on their archetypal characteristics and on the primary relationship between home and toy (doll's house, children's house-castle) during childhood.

According to the German Bauhaus toy designer Alma Siedhoff-Buscher, children construct 'spaces' in order to channel their imagination and dreams 'children should, if at all possible, have a room in which they can be what they want to be...and their imagination designs it...'.

Walter Benjamin writes of children's "imaginary" home "surrounded by a giant world, children playfully create their own, suitable to the small.

 

The educational program was implemented in the framework of the Summer Camp 2019 "Journey to the Center of the Earth" for children 7-12 years old on the theme of SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES, Actionaid ActionAid Hellas.

Ιdea - Design: Very Young Contemporary Art

Implementation: Vassilis Gerodimos.


 

ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ για το "άστεγο" παιχνίδι (για το εγκαταλελειμμένο παιχνίδι στα σκουπίδια των πόλεων).

Φτιάξε ένα σπίτι με απλά υλικά που θα έκανε χαρούμενη μια φλογέρα, που μέσα του θα ένιωθε ασφαλής ένας λαστιχένιος δεινόσαυρος, εκεί θα κατοικούσε μια σβούρα.

Κατασκευές από ανακυκλώσιμο χαρτόνι χαρτόκουτας που μιμούνται τη φόρμα, το σχήμα ή τις ιδιότητες των παιχνιδιών, κουκλόσπιτα με...κοφτερά νύχια για τον δράκο, παράθυρα σε σχήμα αστεριού για το καλειδοσκόπιο, πόρτα-τσουλήθρα για το αγωνιστικό αυτοκίνητο, κρεμαστή κούνια για το τηλεσκόπιο, τούνελ για τον σιδηρόδρομο...

Λίγα Λόγια για το Πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “TO MAKE A HOME for homeless toys” είναι μια “αρτ-ιβιστική” (art+activism) δράση με σκοπό την ευαισθητοποίηση των παιδιών για τη συνθήκη της μη-στέγασης στα μεγάλα αστικά κέντρα μέσα όμως από μια διευρυμένη ματιά.

Παράλληλα, το πρόγραμμα ενσωματώνει εικαστικές τεχνικές στην κατεύθυνση της δημιουργικής ανακύκλωσης (upcycling) αναδεικνύοντας έτσι την ανάγκη για περισσότερες ενέργειες επανάχρησης αντικειμένων στην αστική καθημερινότητα (παλιά, σπασμένα παιχνίδια που δεν χρησιμοποιούνται πια).

Η κεντρική ιδέα του προγράμματος περιστρέφεται γύρω από δύο άξονες, την έννοια “σπίτι” και την έννοια “παιχνίδι” με έμφαση στα αρχετυπικά τους χαρακτηριστικά αλλά και στην πρωτογενή σχέση σπιτιού-παιχνιδιού (κουκλόσπιτο, παιδικό σπιτάκι-κάστρο) κατά την παιδική ηλικία.

Σύμφωνα με την Γερμανίδα σχεδιάστρια παιχνιδιών στο Bauhaus, Alma Siedhoff-Buscher, τα παιδιά κατασκευάζουν “χώρους” προκειμένου να διοχετεύσουν εκεί τη φαντασία και τα όνειρά τους “children should, if at all possible, have a room in which they can be what they want to be…and their imagination designs it …”.

Ο Walter Benjamin γράφει για το “φανταστικό” σπίτι των παιδιών “surrounded by a giant world, children playfully create their own, suitable to the small.

Tο εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Summer Camp 2019 "Tαξίδι στο Κέντρο της Γης" για παιδιά 7-12 ετών με θέμα τις ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, Επίκεντρο Actionaid ActionAid Hellas.

Ιδέα - Σχεδιασμός: Very Young Contemporary Art

Υλοποίηση & μελέτη υλικών: Βασίλης Γεροδήμος, εικαστικός